TRUST THE
PROFESSIONALS
Over ons

SK Zorg & Welzijn is een betrokken thuiszorg organisatie in Rotterdam met aandacht voor de mens. Wij zijn gestart om iets te kunnen betekenen voor zorgbehoevenden. Kleinschaligheid, betrouwbaarheid en oog voor de client en zijn behoeften staan bij ons centraal. Een klein team, met veel bekende gezichten zorgt dan ook voor betere binding en relatie. Wij bieden verschillende soorten zorg zoals huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging, verpleging, persoonlijke begeleiding en dagbesteding.

Wij richten ons op het leveren van zorg- en dienstverlening aan cliënten in alle fasen van hun leven, in hun directe woonomgeving/ leefomgeving. Wij zijn er voor mensen die door gezondheidsomstandigheden behoefte hebben aan zorg en hulp (aan huis). Zorg is geen kant en klaar product, wij streven naar maatwerk die gebaseerd is op de wensen en behoeften van de cliënt. SK Zorg & Welzijn BV is professioneel, betrouwbaar en klantvriendelijk

Kernwaarden: betrokken en vriendelijk, vertrouwen, vakkundig, korte communicatielijnen, kwalitatieve en professionele zorg. Uw zorg is onze zorg. De vraag van de cliënt staat centraal, op basis van de behoeften en wensen van de cliënt bouwen wij de zorg daaromheen. Focus ligt op huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding (lange termijn: ook dagbesteding). SK Zorg & Welzijn BV streeft ernaar om cliëntgericht, betrouwbaar en vakkundig te zijn

De zorg is veranderd. Cliënten blijven steeds langer thuis wonen, waardoor de vraag naar ondersteuning en verpleegkundige zorg toeneemt. Daarnaast groeit de vraag naar zorg op maat, cliënten, maar ook zorgverleners, kiezen graag zelf een passende zorgorganisatie (eigen regie). Cliënten willen zorg ontvangen van een beperkt aantal, voor hen, bekende medewerkers, zodat een warm contact opgebouwd wordt tussen cliënt en zorgverlener. SK Zorg & Welzijn BV wil in deze behoefte voorzien door kleinschalig te zijn en een beperkt aantal zorgverleners te koppelen aan cliënten. Zorgverleners pikken signalen, wensen en behoeften van cliënten zo snel op, omdat zij ‘hun’ client goed leren kennen. SK Zorg & Welzijn BV speelt op deze manier makkelijk in op veranderingen in zorgwensen.

Diensten

1. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt hulp en ondersteuning voor de clienten, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen en deel kunnen blijven nemen aan de maatschappij.

Welke diensten kunnen wij leveren onder WMO:

Algemene voorzieningen

Algemene voorzieningen zijn voorzieningen die binnen de gehele gemeente beschikbaar worden gesteld voor cliënten die dat nodig hebben, zoals:

 • Een boodschappendienst.
 • Een maaltijdservice (bijvoorbeeld tafeltje-dekje).
 • Organiseren van activiteiten, bijvoorbeeld in een ontmoetingsruimte of buurthuis.
 • Maatschappelijke opvang en meldpunten, bijvoorbeeld in het geval van huiselijk geweld.
 • Personenalarmering

Maatwerkvoorzieningen

Maatwerkvoorzieningen zijn voorzieningen en hulpvormen die op de leefsituatie en gezondheid van de cliënt zijn afgestemd, zoals:

 • Individuele begeleiding.
 • Huishoudelijke hulp: opruimen en schoonmaken
 • Dagbesteding

Vervoersvoorzieningen

Vervoersvoorzieningen worden verstrekt zodat cliënten weer in staat worden gesteld om zich te verplaatsen en zo kunnen deelnemen aan de samenleving. Je kunt dan denken aan:

 • Vervoer per regiotaxi of rolstoeltaxi.
 • Een scootmobiel.
 • Een rolstoel.

2. Wet Langdurige Zorg (WLZ)

De Wet langdurige zorg (Wlz) is bedoeld voor cliënten die voortdurend (intensieve) zorg nodig hebben in de nabije omgeving, zoals chronisch zieken, kwetsbare ouderen en mensen met een ernstige verstandelijke of lichamelijke beperking.

Welke diensten kunnen wij leveren onder WLz:

 • Intensieve zorg thuis
 • Begeleiding, verpleging en verzorging
 • Medische zorg en (paramedische) behandeling in verband met de ziekte, beperking of stoornis
 • Hulpmiddelen
 • Dagbesteding
 • Huishoudelijke hulp
 • Vervoer naar de plaats waar de begeleiding, behandeling en verzorging plaatsvindt.

Werken in de zorg, doe je vanuit je hart!

Certificering

HKZ certificering

Op dit moment zijn wij bezig met HKZ certificering, verwacht in Q1 2023.

Vacatures

Wij zijn altijd op zoek naar mensen die willen werken binnen een organisatie waarin een platte organisatie structuur wordt gehandhaafd en korte communicatie lijnen heeft. Potentiele kandidaten met en zonder ervaring worden uitgenodig om te solliciteren. Het succes van SK Zorg en Welzijn wordt mede bepaald door de kundige en welwillende medewerkers. De volgende functies staan hedendaags open:

Huishoudelijk hulp
Pedagogisch medewerker
Maatschappelijk werker
Wijkverpleegkundige
Neem contact op met ons

Gebruik het contactformulier en er wordt zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen. U kunt ook bellen, mailen of WhatsAppen met ons. U vindt ons ook op onze social media accounts.

  adres

  Willebrordusstraat 90 3037 TW Rotterdam

  Tel

  010-2613744

  email

  info@skzw.nl

  × Hoe kan ik u helpen?