TRUST THE
PROFESSIONALS
Over ons

SK Zorg & Welzijn is een betrokken thuiszorgorganisatie in Rotterdam met aandacht voor de mens. Wij zijn gestart om iets te kunnen betekenen voor zorgbehoevenden. Kleinschaligheid, betrouwbaarheid en oog voor de client en zijn behoeften staan bij ons centraal. Een klein team, met veel bekende gezichten zorgt dan ook voor betere binding en relatie. Wij bieden verschillende soorten zorg zoals huishoudelijke hulp, persoonlijke begeleiding en dagbesteding. In de toekomst hebben wij de intentie om ons aanbod uit te breiden met persoonlijke verzorging en verpleging.

Wij richten ons op het leveren van kleinschalige zorg- en dienstverlening aan cliënten in alle fasen van hun leven, in hun directe woonomgeving/ leefomgeving. Wij zijn er voor mensen die door gezondheidsomstandigheden behoefte hebben aan zorg en hulp (aan huis) in de vorm van huishoudelijke hulp en persoonlijke begeleiding. Ook bieden wij dagbesteding aan cliënten op onze locatie in Rotterdam.

Zorg is geen kant en klaar product, wij streven naar maatwerk die gebaseerd is op de wensen en behoeften van de cliënt. SK Zorg & Welzijn is professioneel, betrouwbaar en klantvriendelijk.

Kernwaarden: betrokken en vriendelijk, vertrouwen, vakkundig, korte communicatielijnen, kwalitatieve en professionele zorg.

Uw zorg is onze zorg. De vraag van de cliënt staat centraal, op basis van de behoeften en wensen van de cliënt bouwen wij de zorg daaromheen. Focus ligt op huishoudelijke hulp, persoonlijke begeleiding en dagbesteding.

SK Zorg & Welzijn streeft ernaar om cliëntgericht, betrouwbaar en vakkundig te zijn, waarbij we een bijdrage leveren aan het verbeteren van kwaliteit van leven.

De zorg veranderd. Cliënten blijven steeds langer thuis wonen, waardoor de vraag naar ondersteuning en zorg toeneemt. Daarnaast groeit de vraag naar zorg op maat, cliënten, maar ook zorgverleners, kiezen graag zelf een passende zorgorganisatie (eigen regie). Cliënten willen zorg ontvangen van een beperkt aantal, voor hen, bekende medewerkers, zodat een warm contact opgebouwd wordt tussen cliënt en zorgverlener. SK Zorg & Welzijn wil in deze behoefte voorzien door kleinschalig te zijn en een beperkt aantal zorgverleners te koppelen aan cliënten. Zorgverleners pikken signalen, wensen en behoeften van cliënten zo snel op, omdat zij ‘hun’ client goed leren kennen. SK Zorg & Welzijn speelt op deze manier makkelijk in op veranderingen in zorgwensen.

SK Zorg & Welzijn is gehuisvest in de regio Rotterdam. Binnen deze regio zijn meerdere thuiszorginstanties actief, waar onder een aantal grote organisaties. Grote organisaties hebben regelmatig een tekort aan personeel. Medewerkers werken graag op tijden wanneer het hun goed uitkomt, bijvoorbeeld onder schooltijd of alleen buiten kantoortijden. SK Zorg & Welzijn verwacht dat zij medewerkers door kleinschaligheid en het tegemoetkomen aan de werkwensen langdurig aan zich weet te binden.

SK Zorg & Welzijn wil ook een bijdrage leveren aan het tegengaan of verminderen van eenzaamheid onder haar cliënten. Eenzaamheid is een factor wat steeds vaker voorkomt en waar cliënten diepongelukkig van kunnen worden. Medewerkers van SK Zorg & Welzijn hebben oog voor de cliënt en via de dagbesteding komen cliënten makkelijker met elkaar in contact en zijn ze ‘onder de mensen’, wat hun welbevinden zal verbeteren.

Diensten

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt hulp en ondersteuning voor de clienten, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen en deel kunnen blijven nemen aan de maatschappij.

Welke diensten kunnen wij leveren onder WMO:

Individuele begeleiding

SK Zorg en Welzijn biedt individuele begeleiding aan wanneer je in het dagelijks leven extra hulp nodig hebt om weer mee te kunnen doen in de maatschappij. Hierbij neemt de zorgverlener niets over, maar helpt de client om zelfredzaam worden, dit doet we door de client te activeren, motiveren en coachen op verschillende leefgebieden.

Dagbesteding

SK Zorg en Welzijn biedt begeleiding in groepsverband aan met als hoofddoel het hebben  van een zinvolle daginvulling. Hierbij wordt ook gewerkt aan het opbouwen en onderhouden van sociale contacten tijdens de dagbesteding én het ontwikkelen van verschillende (creatieve) vaardigheden. Om in aanmerking te komen voor dagbesteding, dient er een indicatie aangevraagd te worden bij de gemeente.

Huishoudelijke hulp

SK Zorg en Welzijn biedt ondersteuning bij het huishouden wanneer u dit door lichamelijke en/ of psychische klachten niet meer zelfstandig kunt uitvoeren. Hierbij is het hoofddoel het hebben van een schoon- en leefbaar woonomgeving. Afhankelijk van uw indicatie kunnen wij de volgende ondersteuning aanbieden:

 • Stoffen, stofzuigen en dweilen;
 • Kleding wassen, opvouwen en/ of strijken;
 • Badkamer en toilet schoonmaken;
 • Keuken schoonmaken;
 • Bedden verschonen;
 • Ramen zemen;
 • Boodschappen doen.

Werken in de zorg, doe je vanuit je hart!

Certificering

SK Zorg & Welzijn heeft op 02 November 2023 het certificaat voor ‘HKZ- kleine organisatie’ van test- en certificeringsbedrijf DEKRA ontvangen. Dit geeft aan dat SK Zorg & Welzijn voldoet aan de HKZ normen. Een organisatie met een HKZ- keurmerk heeft de zaken goed op orde, stelt de klant centraal en werkt voortdurend aan verbetering van de zorg- en dienstverlening

Privacy

SKZW hecht veel waarde aan het zorgvuldig gebruik van uw persoonsgegevens. Ons privacy beleid is ingericht om uw gegevens zorgvuldig te verwerken en beveiligen conform de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). Hoe we dit doen hebben we uitvoerig beschreven in ons Privacy reglement. Klik op onderstaande link om het document in te zien.

Klachten

Het kan zijn dat je als cliënt, vertegenwoordiger een keer minder tevreden bent over SK Zorg & Welzijn. Als organisatie hebben wij daarom een klachtenreglement. Als dat zo is dan horen wij dit graag van jou. Geef zo snel mogelijk aan waarover je niet tevreden bent. Hoe je dit kan doen, kun je lezen in ons klachten reglement. Klik op onderstaande link om het document in te zien.

Uitsluitingscriteria

SK Zorg & Welzijn levert thuiszorg aan cliënten die vanwege een lichamelijke beperking (ouderdom) of ziektebeeld niet meer in staat zijn dit zelf te kunnen. Wij leveren zorg in de wijk (extramuraal) en komen bij u thuis of bieden begeleiding op kantoor.

Er zijn echter situaties waarin SK Zorg & Welzijn kan besluiten de zorgvraag niet te accepteren. In de volgende situaties/ aan de volgende cliënten kunnen wij geen zorg bieden:

 • Wanneer de situatie rondom de zorgvrager dusdanig is dat SK Zorg & Welzijn onvoldoende kwaliteit en/of kwantiteit van zorg kan garanderen;
 • Wanneer de situatie rondom de zorgvrager maakt dat de veiligheid van de begeleider/ zorgverleners en/of de zorgvrager niet kan worden gegarandeerd;
 • Cliënten met problematisch/storend gedrag waarvan is vastgesteld dat dit gedrag langdurig van aard is en niet/nauwelijks beïnvloedbaar;
 • Cliënten die hun huis niet meer als veilige omgeving ervaren;
 • Cliënten die zeer gewelddadig en/of psychotisch zijn naar zichzelf en/of anderen;
 • Cliënten die verbaal agressief zijn;
 • Cliënten en/of naasten die seksueel intimiderend gedrag vertonen;
 • Cliënten die de hulp van SK Zorg & Welzijn niet accepteren;
 • Cliënten die geen voorwaarden scheppen om zorg, veilig en ergonomisch uit te kunnen voeren;
 • SK Zorg & Welzijn past geen onvrijwillige zorg/ vrijheidsbeperkende maatregelen toe.

Voor alle cliënten beoordeeld SK Zorg & Welzijn individueel of zij in zorg worden genomen.

Vacatures

Wij zijn altijd op zoek naar mensen die willen werken binnen een organisatie waarin een platte organisatie structuur wordt gehandhaafd en korte communicatie lijnen heeft. Potentiële kandidaten met en zonder ervaring worden uitgenodigd om te solliciteren. Het succes van SK Zorg en Welzijn wordt mede bepaald door de kundige en welwillende medewerkers. Heb je interesse in één van de onderstaande functie en wil je kennismaken met ons? Stuur een mail met CV naar info@skzw.nl

Huishoudelijk hulp
Pedagogisch medewerker
Maatschappelijk werker
Ambulante begeleider
Neem contact op met ons

Gebruik het contactformulier en er wordt zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen. U kunt ook bellen, mailen of WhatsAppen met ons. U vindt ons ook op onze social media accounts.

  adres

  Willebrordusstraat 90 3037 TW Rotterdam

  Tel

  010-2613744

  email

  info@skzw.nl

  × Hoe kan ik u helpen?